ศึกษาอารมณ์เจ้าตัวเล็ก กับ อ.ดร. รัก ชุณหกาญจน์

ศึกษาอารมณ์เจ้าตัวเล็ก กับ อ.ดร.รัก ชุณหกาญจน์

อ.ดร. รัก ชุณหกาญจน์ได้ให้ข้อเสนอแนะถึงวิธีการศึกษาอารมณ์ของเด็ก ในรายการคิดส์
ดีแฟมิลี่ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

Leave a Reply