KU Webmail

 
 

KU Work

 
 

SOC e-Office

Grade Online

 
 

KU Online

 
 

สารจากคณบดี

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะสังคมศาสตร์ทุกคนมีแต่ความสุข ความก้าวหน้า ความเจริญ และโชคดีตลอดปีค่ะ

 

ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดี คณะสังคมศาสตร์

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

สมัครแอดมิชชั่น

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแอดมิชชั่น, โควต้าต่างๆ,
และโครงการผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนดี) ได้แล้ววันนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวกิจการนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม