ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply