ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง – ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Leave a Reply