ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ ภาควิชาจิตวิทยา

Category

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Read More
ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตจิตวิทยา ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านทาง Youtube channel: HUSO V_channel ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 63 เป็นต้นไปจ้า
Read More
เลือกมือถือคํานึงความปลอดภัย ตัวช่วยดูแลเด็ก-ผู้สูงวัยอยู่ไกล อ.ดร. รัก ชุณหกาญจน์ได้ความเห็นเกี่ยวกับเลือกมือถือคํานึงความปลอดภัยตัวช่วยดูแลเด็ก-ผู้สูงวัยอยู่ไกล ในไทยโพสต์ฉบับวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560  
Read More
เสร็จสิ้นไปอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะคะ สําหรับกิจกรรม Group Dynamics ประจําปี การศึกษา 2560 ซึ่งปี นี้จัดขึ้นที่ไมด้า รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี เป็ นอีกปี ที่กิจกรรมได้ช่วยทําให้นิสิตได้รู้จักตนเอง และเพื่อนๆ ร่วมภาควิชามากขึ้น 3 วัน 2 คืนที่ผ่านมาจึงเต็มไป ด้วยสาระและความสนุกสนาน เชื่อว่ากลับมาแล้วต้องคิดถึง บรรยากาศดีๆ เหล่านั้นแน่นอน #GroupDynamics2017 #Psy42
Read More
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปี การศึกษา 2559 ได้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
Read More
อย่าปล่อยให้ “สมาร์ทโฟน” กลายเป็ นภัยต่อลูกหลานของคุณ อ.ดร. รัก ชุณหกาญจน์ได้ความเห็นเกี่ยวกับภัยจากการ ใช้สมาร์ทโฟน ในผู้จัดการรายวัน 360 ฉบับวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
Read More
24 สิงหาคม 2560 ไหว้ครู ภาควิชาจิตวิทยา ประจําปี การศึกษา 2560 กิจกรรมวันไหว้ครู ภาควิชาจิตวิทยา ประจําปี การศึกษา 2560 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์
Read More
วิธีสอนลูกให้มีนํ้าใจและรู้ทันภัยสังคม อ.ดร. รัก ชุณหกาญจน์ได้ให้ข้อเสนอแนะถึงวิธีการสอนลูกให้มีน้ำใจและรู้ทันภัยสังคม กับ ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยอาจารย์ได้พูดถึงความสําคัญของครอบครัวที่ทํา เป็ นตัวอย่างและทําให้เกิดการจดจํา การอบรมกล่อมเกลาลูก ไม่ใช่แค่บ่มเพาะให้เป็ นคนดี ในสังคมเท่านั้นพ่อแม่ ยังต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกรู้ทันภัยในสังคม โดยต้องสอนให้ลูก รู้จักการให้ให้ถูกที่ ถูกทางและถูกคน เพื่อให้เด็กรู้จักแยกแยะสิ่งดีและไม่ดี เครดิต: สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
Read More
นักข่าวพลเมือง : วันนอนหลับโลก อ.นฤมล เพ็ชรทิพย์ ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวพลเมือง เนื่องในวันนอนหลับโลก ทาง สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560
Read More
ศึกษาอารมณ์เจ้าตัวเล็ก กับ อ.ดร.รัก ชุณหกาญจน์ อ.ดร. รัก ชุณหกาญจน์ได้ให้ข้อเสนอแนะถึงวิธีการศึกษาอารมณ์ของเด็ก ในรายการคิดส์ ดีแฟมิลี่ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
Read More
1 2